Counter Strike Global OffensiveE-Sport

Virtus.Pro-Taz odchodzi

Jak wiadomo poprzedni rok jak i ten dla Virtus.pro nie by? zbyt udany, dlatego te? po 5 latach wsp?lnej gry postanowili dokona? zmian.

Od Virtus.pro odchodzi TaZ-Legenda Polskiego Esportu.

Za Wiktora zosta? wypo?yczony Micha? Michu Muller na okres 30 dni.

Pierwszy sprawdzian Micha odb?dzie si? ju? za 10 dni czyli w Kijowie.

TaZ: „Zmiany s? potrzebne w ?yciu i dlatego patrz? optymistycznie na nadchodz?ce wyzwania. To nie jest ostatnie s?owo jakie ode mnie us?yszycie:) Mog? Wam jednie powiedzie? ju? teraz, nigdy nie by?em bardziej szcz??liwy i zmotywowany.”

Obecny sk?ad Virtus.pro

-Neo

-Pasha

-Snax

-Byali

-Michu (30 dni)

r0gatty

Więcej !

Obserwuj Mnie:
FacebookSteam

%d bloggers like this: