BlizzardE-SportGryHearthStonePCZapowiedzi

Nowy dodatek zawita do Hearthstone!

Blizzard zapowiedzia? nowy dodatek do swojej karcianki:?Koboldy i katakumby. Przygoda ta ma wyr??nia? si? tym, ?e zostan? dodane?legendarne bronie. Ka?da klasa otrzyma jedn? tak?. Bronie s? dostosowane do charakteru gry klasy. Na przyk?ad: kap?an i mag opieraj? si? na rzucaniu zakl??, dlatego atak broni b?dzie r?wny 0. Nie oznacza to ?e b?dzie bezu?yteczna. B?dzie to oznacza?o, ?e bro? ma moc specjaln?.

Aluneth b?dzie broni? dla maga. Pozwala ona dobra? potrzebna karty w p??niejszej fazie gry. Wi?cej informacji o broniach uka?e si? wraz ze zbli?aj?c? si? dat? premiery dodatku.

Bronie to nie wszystko co nowy dodatek ma nam do zaoferowania. Do dyspozycji przeznaczone zostanie nam r?wnie??wspania?e wyposa?enie.?Niezidentyfikowane przedmioty?to zakl?cia, kt?re mimo swojej g??wnej mocy (np. +2/+2 dla stronnika) dodaj? r?wnie? losowy efekt specjalny (stronnik dostanie +2/+2 i dodatkowo kradzie? ?ycia/bosk? tarcz?/ czy te? agoni?:?cofnij stronnika do r?ki w?a?ciciela).

 

Eliksir b?dzie aktywowa? dodatkowo jedn? z czterech przedstawionych mocy.

 

Lecz to nie wszystko! Do ka?dej klasy powsta? r?wnie??Kamie? mocy. S? to zakl?cia, kt?re mo?emy ulepsza? osi?gaj?c dan? liczb? pancerza, rzucaj?c zakl?cia czy te? przeci??aj?c swoje kryszta?y many. Dzia?a to na zasadzie quest?w: spe?nij dany warunek aby wykona? – w tym wypadku – ulepszy? zakl?cie.

Ten kamie? mocy przeznaczony dla szamana. Co 3 przeci??one kryszta?y many zakl?cie zmienia si? z przyzwij jedn? kopi? stronnika na przyzwij dwie kopie. I tak samo do trzech kopii.

 

Dodatkowym plusem jest to ?e ka?dy gracz otrzyma?legendarn? bro? za darmo. Wystarczy ?e zaloguje si? na swoje konto Hearthstone po dniu premiery. Wi?cej informacji o zbli?aj?cym si? dodatku wkt?tce.

ProGamesTV

Mam 18 lat. Zajmuję się informatyką (tworzeniem stron). Nagrywam filmy na youtube oraz streamuje.

Więcej !

Obserwuj Mnie:
WWWFacebookSteamInstagramTwitterYouTube

ProGamesTV

Mam 18 lat. Zajmuję się informatyką (tworzeniem stron). Nagrywam filmy na youtube oraz streamuje.

%d bloggers like this: