Counter Strike Global OffensiveUpdate

Nowa mapa, Nowa skrzynka!

Dzieje si?, du?o si? dzieje. Wczoraj pisa?em o majorze. Dzi? natomiast wesz?a nowa skrzynka do cs:go wraz z now? map? „Canals”. Po za dodaniem mapy zosta?y poprawione b??dy w grze oraz zosta?y dokonane poprawki na mapach.

Changelog:

[CSGO]

 • Canals – Nowa mapa dost?pna we wszystkich trybach gry

 

 • Poprawiono model terrorysty „Phoenix”

 • Nowa skrzynka „Spectrum”, zawieraj?ca 17 skin?w. Kosami b?d? skiny Chroma. Wszystkie skiny dost?pne s? na oficjalnym blogu cs:go

[Audio]

 • Poprawiono dzia?ania HRTF
 • naprawiono kilka przypadk?w, w kt?rych granaty zmienia?y d?wi?k

[Inne]

 • naprawiono problem z wy?wietlaniem koloru ikon naszych towarzyszy
 • nowe warto?ci?cl_drawhud_force_radar: -1, 0, 1
 • nowe warto?ci cl_drawhud_force_deathnotices: -1, 0, 1
 • zmieniono dzia?anie komendy +cl_show_team_equipment

[Mapy]

Nuke:

 • „wyszczuplono” naro?nik przej?cia do kurnika z lobby, u?atwiaj?c wygl?danie na BS A
 • Naboje przebijaj? mocniej ?ciany kurnika
 • Usuni?to trzy skrzynki na szczycie kontenera przy gara?u
 • Zmniejszono eksplozje z 500 na 400 (Dzi?ki, Na’Vi)
 • G??bsza woda poza map? (dzi?ki, hollandje)

Cobblestone:

 • podniesiono ?uk na d?ugiej A od strony CT

Italy:

 • naprawiono kilka exploit?w mapy
 • ?boostowanie si?? przy mostku od strony terroryst?w nie blokuje ju? naboi

Cache:

 • Og?lne poprawki

Tak powinno by? co tydzie?, Major og?oszony, nowy update ~Likely

ProGamesTV

Mam 18 lat. Zajmuję się informatyką (tworzeniem stron). Nagrywam filmy na youtube oraz streamuje.

Więcej !

Obserwuj Mnie:
WWWFacebookSteamInstagramTwitterYouTube

ProGamesTV

Mam 18 lat. Zajmuję się informatyką (tworzeniem stron). Nagrywam filmy na youtube oraz streamuje.

%d bloggers like this: