Counter Strike Global OffensiveUpdate

Update 28.11.2016

Dzi? w nocy zosta?a dodana nowa aktualizacja do cs:go. Mowa tu o r?kawiczkach. Pierwszy turniej gdzie by?y r?kawiczki odbywa? si? w Kijowie, gdzie VP zaj??o pierwsze miejsce. R?kawiczki jako ciekawy bajer rozmaici rozgrywk?, lecz nie tylko to zosta?o dodane. Dodano 7 nowych music kit’?w. Do?? ciekawa zmiana dotyczy Lobby. Gracze teraz mog? do??czy? do lobby stworzonych przez graczy b?d?cych w tej samej grupie.

Pe?na lista zmian:

[CSGO]
– Dodano 24 r?kawiczki, wraz z Cas’em w tym 17 r?kawiczek spo?eczno?ci.
??Dodano 7 nowych music kit’?w wraz StatTrakiem.
[Steam Group Lobbies]
??Gracze mog? do??cza? do Lobby stworzonego przez graczy grupy do kt?rej nale??.
??Dodano zak?adke Steam Groups i Friend List w menu g??wnym.
? Maj?c Tag dru?yny (np. PGTV.PL) i stworzysz poczekalnie inni gracze b?d? mogli do??czy? do twojej poczekalni.
? Szukasz graczy w twojej okolicy ? Mo?na wyszukiwa? graczy i tworzy? grupy !
[MISC]
??Naprawiono b??d zwi?zany z defusem, kt?ry jak znajdowa? si? w wodzie nie m?g? zosta? podniesiony.
? Poprawiono r??ne luki (Dzi?ki GeekPwn).
? Gracze, kt?rzy zostali?wyrzuceni z lobby nie mog? do??czy? na 3 minuty.
? Naprawiono b??d, gdzie niekt?re ro?liny doniczkowe odtwarza?y?nieprawid?owe d?wi?ki zderzenia.
[MAPS]
Dust II
– Usuni?to beczki poza drzwi prowadz?cych do BS?B
– Zablokowane widoczno?? przez kilka?prop?w wok?? BS A
– Poprawiono kilka miejsc, gdzie mog?aby utkn?? C4
– Poprawiono kilka drobnych b??d?w graficznych
Train
-?Sta?e drabiny na wagonach
-?Naprawa kolizji niekt?rych modeli
– Zablokowane widoczno?? w niekt?rych poci?gach
– Podnoszone rury w tunelach w pobli?u Ivy
– Sta?e miejsce w T spawn, gdzie nie mo?na podnie???broni
– Poprawiono kilka miejsc, gdzie mog?yby utkn?? C4
– Poprawiono kilka powierzchni, kt?re gra?y ?le d?wi?ki krok?w
– Kilka poprawek graficznych
Shorttrain
? Aktualizowany o nowe tre?ci i o?wietlenia
Shortdust
– Aktualizacja siatki nawigacji

ProGamesTV

Mam 18 lat. Zajmuję się informatyką (tworzeniem stron). Nagrywam filmy na youtube oraz streamuje.

Więcej !

Obserwuj Mnie:
WWWFacebookSteamInstagramTwitterYouTube

ProGamesTV

Mam 18 lat. Zajmuję się informatyką (tworzeniem stron). Nagrywam filmy na youtube oraz streamuje.

%d bloggers like this: