Counter Strike Global OffensiveUpdate

Update Cs:Go 14.12.2016 EZ PS Lemon Squeezy

Ostatni update o kt?rym nie wspomnia?em na blogu dotyczy? aktualizacji d?wi?k?w. Tym razem poprawiono nowy system d?wi?ku (HRTF) oraz lekko zmieniono cs’a pod wzgl?dem wizualnym. Na nuke gracze s?yszeli echo wi?c dobre valve postanowi?o co? z tym zrobi?.

Pe?na lista zmian:

[Wizualne]

Unowocze?niono model anty-terrorysty SAS.

[D?wi?k]

Nowy d?wi?k bomby przy u?yciu systemu HRTF

Poprawa b??du przez, kt?ry niekt?re d?wi?ki nie by?y s?yszane w HRTF

Dodano opcj? w??czania i wy??czania HRTF na MAC

Zmniejszono op??nienie HRTF

[Publiczne lobby]

Ulepszono algorytm i zwi?kszono wydajno?? systemu wyszukiwania publicznych lobby

[Mapy]

Zaktualizowano radar na Nuke

Mo?e wkr?tce pojawi si? operacja ?

 

ProGamesTV

Mam 18 lat. Zajmuję się informatyką (tworzeniem stron). Nagrywam filmy na youtube oraz streamuje.

Więcej !

Obserwuj Mnie:
WWWFacebookSteamInstagramTwitterYouTube

ProGamesTV

Mam 18 lat. Zajmuję się informatyką (tworzeniem stron). Nagrywam filmy na youtube oraz streamuje.

%d bloggers like this: