Counter Strike Global Offensive

UPDATE 18.08.2017

Dwa dni temu mieli?my okazje testowa? wersje beta, dzi? ju? Valve zaszczyci?o nas oficjalnym update z kolejn? zmian? pistoletu tym razem by? to Five-seven, przypomn? ?e pierwsz? modyfikacj? by? Tec-9.

 

ROZGRYWKA:

 • wprowadzenie kolejnych zmian w pistoletach maj?cych na celu podkre?lenia umiej?tno?ci gry tym rodzajem broni
 • Five-seven zosta? skorygowany do bardziej taktycznej i defensywnej gry
  ? lekko poprawiono celno?? przy oddawaniu kilku strza??w z rz?du
  ? wyra?nie zmniejszono celno?? podczas ruchu

 

DOSKONA?Y ?WIAT:

 • Status Prime jest od razu przypisywany kontom Perfect World, kt?re przesz?y weryfikacj?.
 • Dodano wsparcie do zmiany avatar?w.
 • Dodano dost?p do deweloperskiej konsoli.

 

R??NE:

 • dokonano naprawy wewn?trznych danych broni. Wszystkie bronie b?d? zachowywa? si? identycznie jak w wersji gry 1.35.9.7 opr?cz Five-SeveNa i b??d?w wymienionych poni?ej.
 • naprawiono b??d, przez kt?ry z gracza ?nie wypada?? drugi granat o?lepiaj?cy, je?eli zosta? zabity po wyrzucaniu pierwszego flasha.
 • wyeliminowano b??d, przez kt?ry boty b?d?ce snajperami nie przepada?y za Scar?em20.
 • naprawiono b??d, kt?ry powodowa?, ?e kupienie innego ekwipunku ni? bro? dodawa?o amunicj? do pozosta?ych broni, kt?re posiada? gracz.
 • naprawiono b??d, kt?ry m?g? powodowa? ignorowanie ekwipunku podczas robienia zakup?w przez konsol?.
 • naprawiono b??d, przez kt?ry pr?by wyrzucenia ekwipunku, kt?rego nie mo?na wyrzuci? (np. granaty), zliczane by?y jako ekwipunek podarowany na koniec rundy.
 • naprawiono rzadki b??d, kt?ry powodowa? nieprawid?owe wy?wietlanie broni w kaburze.
 • naprawiono b??d, kt?ry powodowa?, ?e wabiki mog?y wydawa? d?wi?ki innej broni.
 • komenda ?buy? w konsoli od teraz powoduje wy?wietlenie opcji zamiast wywo?ania akcji.
 • edycja map:?env_gunfire mo?na u?ywa? teraz do ka?dego rodzaju broni.
 • poprawiono ?adowanie map w pewnych okoliczno?ciach.
 • dodano mo?liwo?? inicjowania transakcji z menu kontekstowego znajomego.
 • naprawiono ?wyciek pami?ci? w trybie widza.

 

ProGamesTV

Mam 18 lat. Zajmuję się informatyką (tworzeniem stron). Nagrywam filmy na youtube oraz streamuje.

Więcej !

Obserwuj Mnie:
WWWFacebookSteamInstagramTwitterYouTube

ProGamesTV

Mam 18 lat. Zajmuję się informatyką (tworzeniem stron). Nagrywam filmy na youtube oraz streamuje.

%d bloggers like this: