VS ProGamesTV Trans

Witajcie na stronie Wirtualnej spedycji ProGamesTV Trans, w skr?cie PGTV Trans. Na tej stronie b?dziemy umieszczali zdj?cia z naszych konwoj?w oraz dok?adny stan kierowc?w. Jeste?my dopiero „raczkuj?c?” firm?, ale mamy ch?ci i pasj?.

Regulamin:

1. Virtualna Spedycja jest dla ka?dego bez wzgl?du na wiek, godziny (w grze), ilo?? DLC.
2. Wymagamy znania podstawowych przepis?w.
3. Mile widzimy DLC zwi?zane z mapami.
4. Nie wyzywamy si? (kultura na poziomie). Jest te? czas na tyranie :D.
5. Zakaz u?ywania niedozwolonych modyfikacji.
6. Piloci s? ustalani przez za?o?yciela/ osoby wybranej do tego.
7. Awanse rozdaje Prezes lub osoba do tego wyznaczona.
8. Ka?dy pracownik VS powinien przejecha? minimum 500KM w ci?gu tygodnia.
9. Nie ma limitu kilometr?w w ci?gu tygodnia/ miesi?ca.
10. Nie wje?d?amy w innych ludzi.
11. Staramy si? je?dzi? przepisowo (mam tu na my?li Pierwsze?stwo itp. itd.)
12. Pr?dko?? jak? je?dzisz podczas zlecenia nas nie obchodzi, natomiast je?li chodzi o konw?j Piloci ustalaj? pr?dko??.
Regulamin zosta? przyj?ty 12 marca 2017 roku. Prezes zastrzega sobie prawo do zmiany jego tre?ci.

VC:?http://virtualcompany.com.pl/card-3190

Galeria:

Administracja firmy:

ProGamesTV- Za?o?yciel, Prezes

Rudy- Za?o?yciel, Prezes

Likely- V-ce Prezes

Kierowcy:

F4mouz

Rekrutacja [ON].

Wymagania:

Przepisy (podstawowe).

Posiadanie TS3 ze sprawnym mikrofonem.

Wiek jest oboj?tny, lecz przychylniej patrzymy na osoby z mutacj?.

Mi?o patrzymy na osoby z DLC.

Brak toxicu.

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

ProGamesTV

Mam 18 lat. Zajmuję się informatyką (tworzeniem stron). Nagrywam filmy na youtube oraz streamuje.

Więcej !

Obserwuj Mnie:
WWWFacebookSteamInstagramTwitterYouTube